De voeten zijn de basis van ons lichaam. In uw voeten komen tal van zenuwuiteinden uit en het is er een wirwar van kleine en grotere spieren. Niet zo gek dus dat vermoeide, pijnlijke voeten hun weerslag hebben op ons totale gevoel van welbevinden.

ProCERT is een KwaliteitsRegistersysteem, waarin zorgverzekeraars, zorginstellingen, maar ook klanten snel informatie kunnen verkrijgen op de vakinhoudelijke kwaliteiten en specialisaties van de pedicure. Het is gebruiksvriendelijk en via internet op elk moment van de dag te raadplegen.

Welke zaken worden er in het KwaliteitsRegister vastgelegd?

  • Over welke diploma’s beschikt de pedicure?
  • Welke specialisaties heeft de pedicure in huis?
  • Welke kennisbijeenkomsten zijn gevolgd om de vakkennis van de pedicure op peil te houden?
  • Werkt de pedicure volgens de richtlijnen en de Code van het voetverzorgingbedrijf?
  • Aan welke eisen moet de pedicure op bepaalde niveaus voldoen?

Geregistreerd staan gaat verder dan vaststellen welke diploma’s de pedicure behaald heeft. Het is de bedoeling dat de verworven vakkennis wordt bijgehouden.

Scholing wordt geregistreerd op basis van accredatiepunten. Deze, maar ook vastgelegde behandeltechnieken en inschrijving bij de KvK maakt duidelijk hoe hoog het kwaliteitsniveau van het pedicurevak is.

procert logo

shoefreshprocertprovoetbondreflexologenlogoOn