Kinderen beginnen tussen de acht en tien maanden te lopen. Rond de leeftijd van drie jaar heeft een kind zich alle bewegingen van een volwassen gangpatroon eigen gemaakt.

 

Uitsluiting aansprakelijkheid

Deze website is gepubliceerd onder verantwoordelijkheid van Pedi-Ma Voetverzorging en Massage. Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze website de uiterste zorg is nagestreefd, sluit Pedi-Ma Voetverzorging en Massage iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze website beschikbaar is.

 

Copyright

Op alle artikelen, documenten, foto's en andere afbeeldingen op deze website, dat eigendom is van Pedi-Ma Voetverzorging en Massage, berust copyright. Overname van foto's, documenten en teksten is alleen mogelijk na toestemming van Pedi-Ma Voetverzorging en Massage. De inhoud en afbeeldingen zijn gemaakt door diverse bronnen. Mocht u van mening zijn dat ten onrechte teksten of beelden zijn gebruikt, omdat daarvan de rechten bij u rusten, neem dan contact op met Pedi-Ma Voetverzorging en Massage.

 

Privacy

Op het openbare deel van deze website zal nooit privacygevoelige informatie te vinden zijn, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkenen. Bij de teksten en foto's is er getracht de privacy van mensen zoveel mogelijk te waarborgen. Mocht u van mening zijn dat de privacy toch geschonden wordt, neem dan contact op met Pedi-Ma Voetverzorging en Massage.

shoefreshprovoetbondreflexologenlogoOn